หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ”กำเนิดไทยและสังคมยุติธรรม” (ชมคลิปคลิกๆ )

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยา…

Read More

จังหวัดสระบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดสระบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันนี้ (25 เมษายน 2561) เวลา 0…

Read More

กทม.ตั้งคกก.ศึกษาแนวทางปรับปรุงระเบียบ ข้อบัญญัติด้านโยธาและผังเมือง ให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน

กทม.ตั้งคกก.ศึกษาแนวทางปรับปรุงระเบียบ ข้อบัญญัติด้านโยธาและผังเมือง ให้สอดคล้องกับสังคมปั…

Read More

สภากทม.เสนอฝ่ายบริหารปรับปรุงสวัสดิการบุคลากร รพ.กลาง ให้เหมาะสม

สภากทม.เสนอฝ่ายบริหารปรับปรุงสวัสดิการบุคลากร รพ.กลาง ให้เหมาะสม นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาช…

Read More

จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสงกรานต์

จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสงกรานต์ …

Read More