หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ”กำเนิดไทยและสังคมยุติธรรม” (ชมคลิปคลิกๆ )

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ”กำเนิดไทยและสังคมยุติธรรม”

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นครูพิเศษบรรยายในวิชา “กำเนิดไทยและสังคมคุณธรรม”’ แก่เด็กและเยาวชน โดยมีนางสาวสุทิศา ศาสตร์เณร ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งคณะบุคลากร เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชนสถานพินิจฯจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ
สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ 9 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี บนเนื้อที่ 30 ไร่ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน 52 คน ปัจจุบันรับเยาวชนที่ส่งตัวมามีอายุตั้งแต่12 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี เข้ามาอยู่ที่สถานพินิจฯ จำนวนทั้งหมด 116 คน อยู่ในเขตจังหวัดสระบุรี ลพบุรี และปราจีนบุรี เป็นชาย 106 คน หญิง 10 คน ส่วนใหญ่จะกระทำผิด ข้อหายาเสพติด ลักทรัพย์ ทะเลาะวิวาทเป็นส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่กระทำความผิดจากปัญหาของครอบครัวที่มีความขัดแย้ง ทำให้เยาวชนอาจหลงเดินเส้นทางที่ผิด

ทั้งนี้ทางสถานพินิจ ฯ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตร กศน. เพื่อให้เด็กได้มีวุฒิการศึกษาในการประกอบอาชีพได้ จัดการเรียนการสอนทักษะวิชาชีพด้านต่าง ๆ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE การออกกำลังกาย เล่นกีฬา เล่นดนตรี อ่านหนังสือ และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเยาวชน และได้กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงยุติธรรม จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์และสถานพินิจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้ประมาณ 40 แห่งแล้ว จากนั้นจะประเมินผลว่า เมื่อลูกหลานเยาวชนพ้นจากสถานพินิจ หรือศูนย์ฝึกอบรมแล้ว ไม่ต้องการให้เด็กๆ หวนกลับมาอีก เนื่องจากมองว่าปัญหาทุกอย่างต้องได้รับการแก้ไข กลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ ปรับปรุงการให้ความรู้ ในวิชาต่างๆ โดยเฉพาะคุณธรรม จริยธรรม และสังคมศึกษา ซึ่งวิชา “ กำเนิดไทย ” ในวันนี้ที่มาพูด เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ อยากให้ลูกหลานได้เห็นว่าประวัติศาสตร์ของบรรพชนของลูกหลานไทย ตราบจนทุกวันนี้ ได้เสียสละ สร้างคุณงามความดี ไว้ให้กับประเทศไทยของเรามากมาย นานับปการอยากให้ลูกหลานช่วยกันสืบสาน แล้วก็มองดูท่านเป็นแบบอย่างของการเสียสละ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปในอนาคต พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานด้วยหัวใจ เสียสละ เพื่อสร้างเยาวชน ลูกหลานให้กลับไปเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป

/ภาพข่าว/ดำรงค์ ชื่นจินดา  สระบุรีรายงาน

Related posts