ถั่วแระ เชิญยิ้ม นำทีมศิลปินร่วมงานบุญ “เหรียญนาคเกี้ยว รุ่น มนต์นาคราช” สมทบทุนสร้างพระอุโบสถ วัดพระบาทปางแฟน จ.เชียงใหม่

ถั่วแระ เชิญยิ้ม นำทีมศิลปินร่วมงานบุญ “เหรียญนาคเกี้ยว รุ่น มนต์นาคราช” สมทบทุนสร้างพระอุ…

Read More

มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว ตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนที่สาธารณประโยชน์พื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 132 แปลง

มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว ตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนที…

Read More

ทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ร.15 พัน1 จังหวัดกระบี่ เร่งนำเครื่องจักรกล และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเส้นทางเบี่ยงขาดหลังฝนตกหนักพัดสะพานชั่วคราวขาด

ทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ร.15 พัน1 จังหวัดกระบี่ เร่งนำเครื่องจักรกล และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเส้นท…

Read More

โรงพยาบาลกัลป์ยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดบริการแผนกผู้ป่วยใน งานตรวจสมรรถภาพหัวใจ และศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลกัลป์ยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดบริการแผนก…

Read More