จังหวัดสระบุรีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาร่มร่อนชิงแชมป์เอเชี่ยน-โอเซียนิก ครั้งที่1

จังหวัดสระบุรีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาร่มร่อนชิงแชมป์เอเชี่ยน-โอเซียนิก ครั้งที่1 โดยม…

Read More

ปทุมธานี ชมรม DPS Thailand ได้จัดการแข่งขันยิงปืนพกระบบต่อสู่เพิ่มทักษะการใช้อาวุธปืน

ปทุมธานี ชมรม DPS Thailand ได้จัดการแข่งขันยิงปืนพกระบบต่อสู่เพิ่มทักษะการใช้อาวุธปืน เมื่…

Read More

ปทุมธานี อ.แม็คโชว์ลีลาปิดตาตัดผมด้วยกรรไกรไฟพร้อมชวนช่างตัดผมจากทั่วประเทศร่วมแข่งขันตัดผมการกุศล

ปทุมธานี อ.แม็คโชว์ลีลาปิดตาตัดผมด้วยกรรไกรไฟพร้อมชวนช่างตัดผมจากทั่วประเทศร่วมแข่งขันตัดผ…

Read More

จันทบุรีนำนักกีฬาจักรยานทางไกลนานาชาติ Tour of Thailand 2018 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 ก่อนปล่อยตัวสเตจที่ 2 เส้นทางจันทบุรี – สระแก้ว

จันทบุรีนำนักกีฬาจักรยานทางไกลนานาชาติ Tour of Thailand 2018 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัต…

Read More