สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน

*** สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน **…

Read More

นครสวรรค์ “ผู้การดำรงค์ “แจกน้ำดื่ม ผ้าเย็น และแผ่นพับประชาสัมพันธ์เส้นทางให้แก่ประชาชน

นครสวรรค์ “ผู้การดำรงค์ “แจกน้ำดื่ม ผ้าเย็น และแผ่นพับประชาสัมพันธ์เส้นทางให้แก่ประชาชน วั…

Read More

เลขาธิการและคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เยือนราชอาณาจักรภูฏานเพื่อกระชับความร่วมมือทางวิชาการ

เลขาธิการและคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เยือนราชอาณาจักรภูฏานเพื่อกระชับความร่วมมือทางวิช…

Read More

นายอำเภอคีรีมาศเชิญชวนท่องเที่ยว สงกรานต์นี้ที่คีรีมาศ (ชมคลิปคลิกๆ) 

นายอำเภอคีรีมาศเชิญชวนท่องเที่ยว สงกรานต์นี้ที่คีรีมาศ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 นายภูมิส…

Read More

กรมพลศึกษา จัด PEACE GAME สร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่อยงาน กองทัพภาคที่ 4 ศูนย์อำนวยการบริหารจั…

Read More