กระทรวงวัฒนธรรมบวงสรวงเทพยดา ก่อนจัดมหกรรมใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (ชมคลิปคลิกๆ )

กระทรวงวัฒนธรรมบวงสรวงเทพยดา ก่อนจัดมหกรรมใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เชิญชวนปร…

Read More

ปทุมธานี สปสช.รับฟังความเห็นบัตรทอง เน้นผู้มีสิทธิต้องมีหน้าที่รักษาสุขภาพเพื่อตัวของเราเอง (ชมคลิปคลิกๆ )

ปทุมธานี สปสช.รับฟังความเห็นบัตรทอง เน้นผู้มีสิทธิต้องมีหน้าที่รักษาสุขภาพเพื่อตัวของเราเอ…

Read More

ปทุมธานี เจ้าคณะใหญ่หนกลางเปิดสำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระพุทธศาสนา4.0 (ชมคลิปคลิกๆ )

ปทุมธานี เจ้าคณะใหญ่หนกลางเปิดสำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระพุทธศาส…

Read More

กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. จัดอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 ของจังหวัดนราธิวาส

กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. จัดอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดช…

Read More

สระบุรี – หนุ่มวัย 24 ปี ไปเฝ้าเครื่องดูดน้ำ นั่งขอบบ่อน้ำชักตกน้ำตาย

สระบุรี – หนุ่มวัย 24 ปี ไปเฝ้าเครื่องดูดน้ำ นั่งขอบบ่อน้ำชักตกน้ำตาย วันนี้ 19 เมษายน 256…

Read More