จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสงกรานต์

จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสงกรานต์

วันนี้(25 เมษายน 2561 ) เวลา 10.00 น.นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
จากนั้นเวลา 11.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเดินทางไปยังอำเภอพระพุทธบาทเพื่อประกอบพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายเครื่องราชสักการะ ปิดทอง คลุมผ้ารอยพระพุทธบาทและสรงน้ำรอยพระพุทธบาท พร้อมห่มผ้าและสรงน้ำพระพุทธรูปถ้ำวิมานจักรีในอาคารพิพิธภัณฑ์สถานวิหารหลวงวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

ทั้งนี้ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานั้นตามโบราณราชประเพณีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้เกื้อกูลตั้งแต่สถาปนาพุทธจักร จัดระเบียบปกครองคณะสงฆ์ สร้าง บูรณะ และปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง บำรุงการศึกษา การปฏิบัติในพระปริยัติธรรม ทรงอุปถัมภ์ให้มีการสังคายนา พระไตรปิฎก ให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ เพื่อเป็นหลักให้พุทธศาสนิกชนได้ยึดถือศึกษาปฏิบัติตามโบราณราชประเพณีทุกประการ
โดยจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชสักการะทรงอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ ณ เจดีย์สถาน และพระอารามหลวง ในสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดสระบุรี 4 แห่ง คือ รอยพระพุทธบาท พระพุทธรูปประจำถ้ำประทุน พระพุทธรูปประจำถ้ำวิมานจักรี ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงซึ่งจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ประจำวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท และพระพุทธฉายหรือรูปเงาพระพุทธเจ้า ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี

/ภาพข่าว/ดำรงค์  ชื่นจินดา  สระบุรีรายงาน

Related posts