ผู้ว่าฯแปดริ้ว เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินสาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา เน้นลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

ผู้ว่าฯแปดริ้ว เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินสาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา เน้นลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

วันนี้ (13 พ.ย.2560) นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินสาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางเสาวลักษณ์ บูราพรนุสรณ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯให้การต้อนรับ

นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินสาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา เน้นให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษและการสร้างโรงเรือนกางมุ้ง ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษโดยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ซึ่งการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักด้วยวิธีการใดก็ตามที่จะให้มีการหลีกเลี่ยงใช้สารปราบศัตรูพืช และมีพิษตกค้างในผักน้อยที่สุดหรือไม่มีพิษตกค้างเลย นั่นก็คือวิธีการทำการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองแล้ว นอกจากนี้ศูนย์ฯ ดังกล่าวยังเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพื่อการพัฒนาต่อยอด และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเป็นอาชีพเพื่อดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน

Related posts