จ.ฉะเชิงเทราจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ชมคลิปคลิกๆ)

จ.ฉะเชิงเทราจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (14 พ.ย. 60) ที่ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมทั้งอาสาสมัครฝนหลวงที่เป็นตัวแทนเกษตรกร ผู้รับบริการฝนหลวงและประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดีประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวถวายราชสดุดี และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องใน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


ผู้ทรงมีพระอัจฉริยะภาพและทรงมีพระปรีชาสามารถในการคิดค้นการทำฝนหลวง และทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดารที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคและขาดแคลนน้ำในด้านเกษตรกรรม ทั้งนี้ภายในงานมีจัดนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจและความเป็นมาของโครงการพระราชดำริฝนหลวงเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีด้วย


รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระบิดาแห่งฝนหลวง และได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”เนื่องด้วยวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริ ที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการบังคับให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดเป่าความทุกข์ยากให้เกิดแก่พสกนิกนของพระองค์ ที่ประสบภัยแล้งและเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน

***************************สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ ฉะเชิงเทรา

Related posts