ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม. เปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรว…

Read More

หลักสูตรผู้บริหาร 6 สถาบัน จัดแถลงข่าว ร่วมผนึกกำลังนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศ หัวข้อ “ก้าวต่อไปไทยแลนด์” หรือ THAILAND’S NEXT :

หลักสูตรผู้บริหาร 6 สถาบัน จัดแถลงข่าว ร่วมผนึกกำลังนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศ หัวข้อ “ก้า…

Read More

พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพชุมชน แบบมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพชุมชน แบบมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 25…

Read More

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (ชมคลิปคลิกๆ)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่ารา…

Read More

พบปัญหานมโรงเรียน ในจังหวัดยะลา ไม่จัดส่งให้ตามเกณฑ์ โรงเรียนต้องหาทุนสำรองจ่าย จัดสรรให้นักเรียนได้ดื่มนมไปก่อน

พบปัญหานมโรงเรียน ในจังหวัดยะลา ไม่จัดส่งให้ตามเกณฑ์ โรงเรียนต้องหาทุนสำรองจ่าย จัดสรรให้น…

Read More

พ่อเมืองแปดริ้ว เปิดโครงการสานพลัง พช.แปดริ้ว สร้างฝายมีชีวิต รักษ์น้ำ รักษ์ป่า ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สู่ชุมชนเข้มแข็ง

พ่อเมืองแปดริ้ว เปิดโครงการสานพลัง พช.แปดริ้ว สร้างฝายมีชีวิต รักษ์น้ำ รักษ์ป่า ส่งเสริมเศ…

Read More

ผบ.กปช.จต.ลงพื้นที่โป่งน้ำร้อนตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี

ผบ.กปช.จต.ลงพื้นที่โป่งน้ำร้อนตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี วันที่ 28 เม.ย. 61…

Read More

ครั้งแรกในเมืองไทย!!! โอริเวอร์ จับ ซี ศิวัฒน์ ปะทะ ซี ศิวัฒน์ เปิดฉากสะท้านวงการใน “เล็บครุฑ”

ครั้งแรกในเมืองไทย!!! โอริเวอร์ จับ ซี ศิวัฒน์ ปะทะ ซี ศิวัฒน์ เปิดฉากสะท้านวงการใน &#8220…

Read More