สภากทม.ระดมสมองเตรียมกำหนดแนวทางพิจารณาร่างข้อบัญญัติกทม.งบประมาณปี 62 ที่ชะอำ เพชรบุรี

สภากทม.ระดมสมองเตรียมกำหนดแนวทางพิจารณาร่างข้อบัญญัติกทม.งบประมาณปี 62 ที่ชะอำ เพชรบุรี ที…

Read More

กระทรวงวิทย์ฯ เชิญชมงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม THAI TECH EXPO 2018 ยกขบวนเทคโนโลยีล้ำสมัย มุ่งพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนคนไทยชมงาน THAI TECH EXPO 2018 ที่นำเสนอผลงานด้านวิทยาศา…

Read More

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม. เปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรว…

Read More

หลักสูตรผู้บริหาร 6 สถาบัน จัดแถลงข่าว ร่วมผนึกกำลังนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศ หัวข้อ “ก้าวต่อไปไทยแลนด์” หรือ THAILAND’S NEXT :

หลักสูตรผู้บริหาร 6 สถาบัน จัดแถลงข่าว ร่วมผนึกกำลังนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศ หัวข้อ “ก้า…

Read More

พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพชุมชน แบบมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพชุมชน แบบมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 25…

Read More

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (ชมคลิปคลิกๆ)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่ารา…

Read More

พบปัญหานมโรงเรียน ในจังหวัดยะลา ไม่จัดส่งให้ตามเกณฑ์ โรงเรียนต้องหาทุนสำรองจ่าย จัดสรรให้นักเรียนได้ดื่มนมไปก่อน

พบปัญหานมโรงเรียน ในจังหวัดยะลา ไม่จัดส่งให้ตามเกณฑ์ โรงเรียนต้องหาทุนสำรองจ่าย จัดสรรให้น…

Read More