สภากทม.ระดมสมองเตรียมกำหนดแนวทางพิจารณาร่างข้อบัญญัติกทม.งบประมาณปี 62 ที่ชะอำ เพชรบุรี

สภากทม.ระดมสมองเตรียมกำหนดแนวทางพิจารณาร่างข้อบัญญัติกทม.งบประมาณปี 62 ที่ชะอำ เพชรบุรี ที…

Read More

กระทรวงวิทย์ฯ เชิญชมงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม THAI TECH EXPO 2018 ยกขบวนเทคโนโลยีล้ำสมัย มุ่งพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนคนไทยชมงาน THAI TECH EXPO 2018 ที่นำเสนอผลงานด้านวิทยาศา…

Read More

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม. เปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรว…

Read More