ฉะเชิงเทรา***สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดงาน“มหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2561 (ชมคลิป)

ฉะเชิงเทรา***สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดงาน“มหกรรมความสามารถทางศิลปะหัต…

Read More

การประขุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ…. (ภาคเหนือ) (ชมคลิป)

การประขุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ…. (ภาคเ…

Read More

“หน่วยทหารสะอาด มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี” มทบ.32 รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกและโฟม

“หน่วยทหารสะอาด มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี” มทบ.32 รณรงค์ ลด ละ เลิก …

Read More

จันทบุรี-จิตอาสา และชาวนา ในพื้นที่ตำบลตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความรักสามัคคี ก่อนนำผลผลิตไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนยากจน

จันทบุรี-จิตอาสา และชาวนา ในพื้นที่ตำบลตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวเฉลิมพระ…

Read More