ครบรอบปีที่ 62 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ครบรอบปีที่ 62 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.45 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 ครบรอบปีที่ 62
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 เป็นวันที่พระองค์ ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆ ให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยาก ให้แก่พสกนิกรของพระองค์ ในทุกพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยจวบจนปัจจุบัน
โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันวางพานพุ่มดอกไม้สดและร่วมพิธีฯ

กณต ทาทิพย์ รายงาน

Related posts