“เจ้าท่าพิษณุโลก”เตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือลำน้ำน่านในช่วง”เทศกาลสงกรานต์”ประจำปี 61

“เจ้าท่าพิษณุโลก”เตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือลำน้ำน่านในช่วง&…

Read More

ปทุมธานี ตร.ตรวจเข้มวัดแอลกอฮอร์คนขับรถโดยสารรับส่งนักศึกษา ป้องกันอุบัติเหตุก่อนสงกรานต์

ปทุมธานี ตร.ตรวจเข้มวัดแอลกอฮอร์คนขับรถโดยสารรับส่งนักศึกษา ป้องกันอุบัติเหตุก่อนสงกรานต์ …

Read More

สระบุรี/คิกออฟแจกปัจจัยการผลิตเกษตรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ มอบพันธ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกร ในปีงบประมาณ2561

สระบุรี/คิกออฟแจกปัจจัยการผลิตเกษตรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ มอบพันธ์สัตว์น้ำแก่เกษตรก…

Read More

สระบุรี/แม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมหน่วยมณฑลทหารบกที่18และกำลังพลและยุทโธกรณ์เพื่อนำไปช่วยเหลือผูประสบภัยพิบัติในพื้นที่สระบุรี

สระบุรี/แม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมหน่วยมณฑลทหารบกที่18และกำลังพลและยุทโธกรณ์เพื่อนำไปช่วยเหลื…

Read More