สระบุรี- วางพานพุ่มถวายเครื่องสักการะพระบิดาแห่งมาตราฐานช่างไทย (ชมคลิปคลิกๆ)

สระบุรี- วางพานพุ่มถวายเครื่องสักการะพระบิดาแห่งมาตราฐานช่างไทย ที่หอประชุมองค์การบริหารส่…

Read More

บึงสีไฟเปี๋ยนไป๊! ผู้ว่าฯพิจิตรปลื้มชวนเที่ยวบึงสีไฟวันนี้น้ำเปี่ยมเต็มบึง ฝูงปลา ฝูงนก ธรรมชาติกลับคืนมาสมบูรณ์อีกครั้ง (ชมคลิปคลิกๆ)

บึงสีไฟเปี๋ยนไป๊!ผู้ว่าฯพิจิตรปลื้มชวนเที่ยวบึงสีไฟวันนี้น้ำเปี่ยมเต็มบึง ฝูงปลา ฝูงนก ธรร…

Read More

ปทุมธานี รร.สวนกุหลาบรังสิตจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (ชมคลิปคลิกๆ)

ปทุมธานี รร.สวนกุหลาบรังสิตจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เมื่อเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 สมาคมผ…

Read More

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีนเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มารดาของเด็กกำพร้าทั้ง 6 คน

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีนเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มารดาของเด็กกำพร้าทั้ง 6 คน เ…

Read More

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงานประชุมทางวิชาการ NIDA International Business Conference ครั้งที่ 3 กระตุ้นทุกภาคส่วนรับมือความพลิกผัน 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงานประชุมทางวิชาการ NIDA Internati…

Read More