องคมนตรี ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

องคมนตรี ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พร…

Read More

สภากทม.เยือนสภามหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี กระชับความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง

สภากทม.เยือนสภามหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี กระชับความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ที่สภามหานค…

Read More

อบจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2561 พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

อบจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2561 พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเ…

Read More

สภากทม.ดูเมืองเศรษฐกิจพิเศษซองโด ประเทศเกาหลีใต้ หวังประยุกต์ใช้ Thailand 4.0

สภากทม.ดูเมืองเศรษฐกิจพิเศษซองโด ประเทศเกาหลีใต้ หวังประยุกต์ใช้ Thailand 4.0 ที่เขตเศรษฐก…

Read More

สวทช. ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีระบบรางรถไฟฟ้า ในงาน The 4th RISE & RAIL Asia Expo 2018 28-29 มี.ค. นี้ ที่ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน

สวทช. ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีระบบรางรถไฟฟ้า ในงาน The 4th RISE & RAIL Asia Expo 2018 28-2…

Read More