ภาครัฐ และเอกชน จัดงาน“รักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่องานพ่อสร้าง” “มูลนิธิเมเจอร์แคร์”ออกหน่วยกิจกรรม “คิดถึงพ่อ ขอฉายหนัง”

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่…

Read More

เทศบาลประจวบฯสั่งโรงแรมที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ ยื่นแบบ อ.6 หลังพบเจ้าหน้าที่รัฐส่อทุจริตแอบอนุญาตมั่ว

เทศบาลประจวบฯสั่งโรงแรมที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ ยื่นแบบ อ.6 หลังพบเจ้าหน้าที่รัฐส่อทุจริต…

Read More

ผบ.ตร. ส่งมอบสำนวนคดีขบวนการล้มบอลให้กับอัยการสำนักคดีอาญาสูงสุด เบื้องต้นพนักงานสอบสวนส่งฟ้อง 15 คน ไม่ส่งฟ้อง 1 คน

ผบ.ตร. ส่งมอบสำนวนคดีขบวนการล้มบอลให้กับอัยการสำนักคดีอาญาสูงสุด เบื้องต้นพนักงานสอบสวนส่ง…

Read More