จ.ฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์กรและการปฏิบัติราชการ ( สภากาแฟ ) ประจำเดือนมีนาคม 2561 (ชมคลิปคลิกๆ)

จ.ฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์กรและการ…

Read More