มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ้งหาดใหญ่)จัดพิธีแห่พระสะเดาเคราะห์ประจำปีของเมืองหาดใหญ่ อย่างยิ่งใหญ่

มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ้งหาดใหญ่)จัดพิธีแห่พระสะเดาเคราะห์ประจำปีของเมืองหาด…

Read More

วิทยากรจิตอาสา 904 ลงพื้นที่ ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่ข้าราชการ และประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญ

วิทยากรจิตอาสา 904 ลงพื้นที่ ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่ข้า…

Read More

#บุรีรัมย์# กองกำลังสุรนารี ร่วมประชุมกระชับความสัมพันธ์ชายแดน ย้ำชัดทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อตกลง MOU เพื่อความสัมพันธ์และการพัฒนายกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู

#บุรีรัมย์# กองกำลังสุรนารี ร่วมประชุมกระชับความสัมพันธ์ชายแดน ย้ำชัดทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัต…

Read More

#สุรินทร์# ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ (ชมคลิป)

#สุรินทร์# ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองทัพภาค…

Read More

ตราด /จัดพิธีมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นค่าซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชน อ.คลองใหญ่ ที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นซัดฝั่ง

ตราด /จัดพิธีมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นค่าซ่อมแซมบ้านเ…

Read More