ตราด /จัดพิธีมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นค่าซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชน อ.คลองใหญ่ ที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นซัดฝั่ง

ตราด /จัดพิธีมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นค่าซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชน อ.คลองใหญ่ ที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นซัดฝั่ง

 

วันที่ 12 ก.พ. 62 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีมอบ เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จำนวน 8 ราย ที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากปัญหาคลื่นซัดฝั่ง ทำให้เกิดน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นกว่าปกติ ในพื้นที่แนวชายฝั่งทะเล จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำพายุโซนร้อนปาบึก วันที่ 5 มกราคม 2562 จนมีผลทำให้บ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ของจังหวัดตราด ได้รับความเสียหายจำนวนหลายหลังคาเรือน ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด จัดพิธีมอบครั้งนี้ขึ้น ที่ห้องประชุมอำเภอคลองใหญ่

 


นายฐิตนันท์ อุดมสุข หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด กล่าวว่า การมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จากปัญหาคลื่นซัดฝั่ง ที่ผ่านมาเป็นการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามเกณฑ์กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ที่บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเสียหายบางส่วนไม่เกิน 30% จะมอบเงินให้ความช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท ให้กับประชาชนทั้ง 8 ราย ซึ่งแบ่งเป็นประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จากตำบลไม้รูด 2 ราย ตำบลคลองใหญ่ 3 ราย และตำบลหาดเล็ก 3 ราย อย่างไรก็ตามนอกจากการจัดให้มีพิธีมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้แล้ว ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ยังได้มอบวีลแชร์ จำนวน 2 คัน ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts