#สุรินทร์# ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ (ชมคลิป)

#สุรินทร์# ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น. พลตรี ศราวุธ มาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคงกองทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พันเอก ศักดา คล้ำมีศรี รอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ได้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ มีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับโดยประวัติความเป็นมาของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2537 กับพลตรีสนั่น มะเริงสิทธิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ขึ้นต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2538 ศูนย์ส่งเสริมอาชีพอีสานใต้ จึงได้จัดตั้งขึ้น ณ บริเวณบ้านตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ บนเนื้อที่ 93 ไร่ 3 งาน เพื่อเป็นโครงการเทิดพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2538 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมนิทรรศการภายในศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้จังหวัดสุรินทร์ ชมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจรและชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของสมาชิก

ต่อจากนั้นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมกลุ่ม “รสทป.” ราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า บ้านอาลอ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ณ ศาลาหน้าวัดป่าบ้านอาลอ-บ้านโดนแบน ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายกฤษณุ เหลืองพิบูลย์กิจ นายอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ มีนายเอือก มีแก้ว แกนนำกลุ่ม “รสทป” กล่าวเสนอ ประวัติความเป็นมา ต่อจากนั้น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ เดินสำรวจป่าโดนแบนระยะทาง 100 เมตร ซึ่งการตรวจเยี่ยมจะมีทุกปีเพื่อให้สมาขิกศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้มีขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในรัชกาลที่ 9

จำรัส วรรณธรรม นสพ.ข่าว 4 เหล่าทัพ จ.สุรินทร์

Related posts