#บุรีรัมย์# กองกำลังสุรนารี ร่วมประชุมกระชับความสัมพันธ์ชายแดน ย้ำชัดทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อตกลง MOU เพื่อความสัมพันธ์และการพัฒนายกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู

#บุรีรัมย์# กองกำลังสุรนารี ร่วมประชุมกระชับความสัมพันธ์ชายแดน ย้ำชัดทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อตกลง MOU เพื่อความสัมพันธ์และการพัฒนายกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู

 


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 พ.อ.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี ,นายวินัย โตเจริญ นายอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดน พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ กัมพูชา พื้นทีช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี นำโดย พล.ต.เนี๊ยะ วงศ์ รอง ผบ.พล น้อย ร.42 ,นายฮัง เมง นายอำเภอบันเตียอัมปึล จังหวัดอุดรมีชัย ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับพื้นที่ และขอความร่วมมือในการร่วมพัฒนาพื้นที่ การป้องกันการกระทำผิดเงื่อนไขชายแดน

รวมทั้งการกระทำการใดๆ ที่จะละเมิดข้อตกลง MOUเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่และยกระดับจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูเป็นจุดผ่านแดนถาวร โดย พ.อ.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี ได้เน้นย้ำให้ทั้งสองฝ่ายยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลง MOU ซึ่งจะทำให้การพัฒนาเดินหน้าไปได้ และไม่เกิดการกระทบความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ หากดำเนินการได้จะเป็นการเพิ่มมูลการค้าและกระจายรายได้เข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งในด้านการท่องเที่ยว ด้านสาธารณสุข ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชนในพื้นที่ของทั้งสองประเทศ

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า นสพ.ข่าว 4 เหล่าทัพ

Related posts