นายกรัฐมนตรี และคณะฯ ติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายกรัฐมนตรี และคณะฯ ติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ…

Read More

ธกส. จังหวัดนครสวรรค์ ออกเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน วิสาหกิจชุมชน บ้านบางเดื่อ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

ธกส. จังหวัดนครสวรรค์ ออกเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน วิสาหกิจชุมชน บ้านบางเดื่อ อ.พยุหะคีรี…

Read More

ธกส. จังหวัดนครสวรรค์ ออกเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุมน้ำพริกศุพรลักษณ์ สูตรตำครกหิน“ ต.หนองเต่า จ.นครสวรรค์

ธกส. จังหวัดนครสวรรค์ ออกเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุมน้ำพริกศุพรลักษณ์ สูตรตำครกหิน“ ต. …

Read More

สำนักงานเกษตรจังหวัดตากจัดงานวันนำร่องสาธิตเทคโนโลยี การจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานเกษตรจังหวัดตากจัดงานวันนำร่องสาธิตเทคโนโลยี การจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา …

Read More