ธกส. จังหวัดนครสวรรค์ ออกเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน วิสาหกิจชุมชน บ้านบางเดื่อ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

ธกส. จังหวัดนครสวรรค์ ออกเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน วิสาหกิจชุมชน บ้านบางเดื่อ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

 


นายวิฑูร อุศรัตนิวาส ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส จ นครสวรรค์ มอบหมายให้ทีมงานพัฒนาลูกค้า ธกส ออกเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางเดื่อ เป็นกลุ่มที่มีโรงสีขนาดเล็ก สีแปรสภาพข้าวได้วันละ 1 ตัน (ข้าวสาร) จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป ในจังหวัดนครสวรรค์ และห้างสรรพสินค้า เช่น ข้าวกล้อง กข 43 ข้าวขาว กข 43 ข้าวหอมมะลิแดง และยังมีข้าวหอมมะลิ หุงขึ้นหม้อ อร่อยลิ้น


ในปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางเดื่อ มีสมาชิก 26 คน ปลูกข้าว นำผลผลิตข้าวมาจำหน่ายผ่านกลุ่ม มีนายธนาภัทร คุ้มทรัพย์ เป็นประธานกลุ่ม ข้อกำหนด ของกลุ่ม สมาชิกทุกคนต้องปลูกข้าว คนละ 3 แปลง ประกอบด้วยข้าวหอมปทุม 1 แปลง ข้าวไรซ์เบอรี่ 1 แปลง และ ข้าว กข 43 อีก 1 แปลง
การบรรจุภัณฑ์ กลุ่มจะมีการตรวจสอบคุณภาพข้าวด้วยระบบ QC ทุกครั้ง ก่อนที่จะออกจำหน่ายสู่ท้องตลาด และบรรจุถุง ขนาดถุงละ 1 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม 50 กิโลกรัม จำหน่ายในราคาย่อมเยา ปัจจุบันมีผลกำไรพอสมควร สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อีกยาวนาน ขอขอบคุณ สำนักงาน ธกส จังหวัดนครสวรรค์ และ ธกส สาขาพยุหะคีรี ที่ให้การสนับสนุนเงินทุนด้วยดีตลอดมา
สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางเดื่อโทรศัพท์ 083 1647 089 หรือ 088 1440 494 นายธนาภัทร คุ้มทรัพย์

กณต ทาทิพย์ รายงาน

Related posts