ธกส. จังหวัดนครสวรรค์ ออกเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุมน้ำพริกศุพรลักษณ์ สูตรตำครกหิน“ ต.หนองเต่า จ.นครสวรรค์

ธกส. จังหวัดนครสวรรค์ ออกเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุมน้ำพริกศุพรลักษณ์ สูตรตำครกหิน“ ต. หนองเต่า จ. นครสวรรค์

 


นายวิฑูร อุศรัตนิวาส ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ทีมงานพัฒนาลูกค้า ธกส ออกตรวจเยี่ยมพร้อมขับเคลื่อนกิจกรรม กลุ่มวิสาหกิจชมชน “กลุ่มน้ำพริกศุพรลักษณ์ สูตรดั้งเดิม ตำครกหิน“ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางศุพรลักษณ์ พูลขวัญ เป็นประธานกลุ่มให้การต้อนรับและบรรยาย เกี่ยวกิจกรรมของกลุ่มน้ำพริก


กลุ่มนี้ ผลิตน้ำพริก หลายอย่างเช่น น้ำพริกแมงดา น้ำพริกตาแดง น้ำพริกผัด น้ำพริกแกง ปลาร้าทรงเครื่อง และแจ่วบอง รสชาดบาดลิ้น ตลอดจนน้ำพริกแกงใช้ในการปรุงอาหาร ได้อย่างหลากหลายชนิด ส่งจำหน่ายในตลาดแหล่งอุตสาหกรรมโรจนะ จ พระนครศรีอยุธยา ตลาดนวนคร ตลาดศรีนคร ตลาดสดริมปิง ตลาดในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ งานโอทอป ในจังหวัดนครสวรรค์ และใกล้เคียง มีลูกค้าได้รับประทานแล้ว ติดอก ติดใจ สั่งซื้อไปรับประทาน และ
ปรุงอาหารเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังการปลูกต่าง ๆ เป็นผักปลอดสารเคมีจำหน่ายในราคาย่อมเยาอีกด้วย
สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่
โทร 09 9381 2769

กณต ทาทิพย์ รายงาน

Related posts