อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจชายหาดพัทยา พร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเร่งด่วน

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจชายหาดพัทยา พร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเร่งด่วน

 


วันนี้ 4 เม.ย. 62 เวลา 14.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่สำรวจชายหาดพัทยาบริเวณปากซอย 6 ซึ่งมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี


นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความเสียหายและแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หลังจากพื้นที่ในเขตเมืองพัทยาได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ที่มีฝนตกหนักในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา ประกอบกับได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ลงมาตรวจสอบและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน


จากกรณีดังกล่าวพบว่า ชายหาดพัทยาได้รับผลกระทบต่อโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยาของกรมเจ้าท่า 3 จุดคือบริเวณซอย 2 ซอย 5 และซอย 6 ซึ่งขณะนี้เมืองพัทยาได้ดำเนินการปรับผิวหน้าทรายให้สวยงามดังเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในภาพรวม อีกทั้งยังเป็นการ รองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเมืองพัทยาในช่วงวันหยุดยาวนี้ จึงได้หารือและวางแผนในการแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วน


และในเวลาต่อมาทางคณะได้เดินทางมาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่ห้องประชุม 131 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการหารือครั้งนี้ ซึ่งมีนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อวางแผนหาแนวทางการป้องกันในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน


ซึ่งการหารือแนวในครั้งนี้ ได้มีการเสนอแนวทางเลือก จำนวน 2 แนวทาง คือ 1.นำถุงบิ๊กแบ็ค 2.นำแผ่นยาง PE เพื่อปูพื้นผิวทรายให้เป็นร่องทางน้ำไหลอย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งนี้ทั้ง 2 แนวทางดังกล่าวได้มีการมอบหมายให้สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา ออกแบบแนวทาง ทั้งสองทางเลือก ว่าแนวทางใดจะสามารถการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ดี เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหาร เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางเลือกในวันที่ 24 เมษายน นี้ ต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี / นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645,0945565622

Related posts