จังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562

จังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส…

Read More

จันทบุรีซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 3 แหล่งน้ำในจันทบุรี พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมส่งขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ และร่วมพิธีอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์

จันทบุรีซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 3 แหล่งน้ำในจันทบุรี พร้อมเชิญชวนป…

Read More

จันทบุรี/ชมรมวีรบุรุษทหารเสือพรานแถลงข่าว จัดบรรยายธรรมะการกุศล หารายได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลืออดีตทหารเสือพราน ที่ยากจน ทุพพลภาพ และกองทุนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

จันทบุรี/ชมรมวีรบุรุษทหารเสือพรานแถลงข่าว จัดบรรยายธรรมะการกุศล หารายได้จัดตั้งกองทุนช่วยเ…

Read More

ตราด-เปิดวงจรปิดผัวเมียเขมร หอบเงินดอลล่าปลอมเข้าไทย 42 ล้าน ตุ๋นเจ้าของโรงปุ๋ยสระแก้ว ลูกสาวเหยื่อไหวตัวทัน หนีข้ามแดน

ตราด-เปิดวงจรปิดผัวเมียเขมร หอบเงินดอลล่าปลอมเข้าไทย 42 ล้าน ตุ๋นเจ้าของโรงปุ๋ยสระแก้ว ลูก…

Read More

มอบปัจจัยการผลิต ให้เกษตรกรข้าวโพดแปลงใหญ่ จำนวน 61 ราย วงเงิน 6,624,520 บาท (ชมคลิป)

มอบปัจจัยการผลิต ให้เกษตรกรข้าวโพดแปลงใหญ่ จำนวน 61 ราย วงเงิน 6,624,520 บาท   เมื่อว…

Read More