ตื่นตา 3 สิ่งแปลกที่วัดดังอ่างทอง ศาลาสักยันต์-ท้าวเวสสุวรรณขี่เมรุ และกำแพงโอ่งศาลพระภูมิ หนึ่งเดียวในโลก (ชมคลิปคลิกเลย)

อ่างทอง 050960ตื่นตา 3 สิ่งแปลกที่วัดดังอ่างทอง ศาลาสักยันต์-ท้าวเวสสุวรรณขี่เมรุ และกำแพงโอ่งศาลพระภูมิ หนึ่งเดียวในโลก

ที่เห็นนั่งเด่นเป็นสง่าอยู่บนหลังคาเมรุวัดโพธิ์ทองนอก ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง จนต้องเลี้ยวรถเข้าไปพิสูจน์ใกล้ๆ จึงเห็นว่าเป็นรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาดใหญ่สีเขียวทรงเครื่องสุทองยืนคร่อมอยู่บนหลังคาเมรุ สร้างความแปลกตาให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่เคยเห็นที่ไหน โดยท้าวเวสสุวรรณตามคติความเชื่อของชาวไทยพุทธ ท้าวกุเวร หรือ ท้าวเวสสุวรรณ เป็นอธิบดีแห่งอสูรย์หรือยักษ์ เป็นเจ้าแห่งผีเป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ ทรงอิทธิฤทธิ์อานุภาพมากประทับ ณ โลกบาลทิศเหนือมียักษ์เป็นบริวาร ซึ่งชาวไทยพุทธถือว่าเป็นเจ้าแห่งผีทั้งปวง


นอกจากท้าวเวสสุวรรณขี่เมรุแล้ว ที่วัดแห่งนี้ยังมีสิ่งที่แปลกตาอีก 2 สิ่งก็คือ ศาลาสักยันต์ ซึ่งปกติหลังคาศาลารวมถึงวิหารวัดต่างๆจะปูด้วยกระเบื้องหรือทางสีมุงหลังคาเพื่อความสวยงาม แต่ที่วัดแห่งนี้ สร้างความแปลกด้วยการปั้นปูนเป็นยันต์ต่างๆได้บนหลังคาแทนการใช้กระเบื้อง เมื่อมองไกลๆจะเห็นแปลกตาไม่เหมือนที่ไหน และกำแพงโอ่งศาลพระภูมิ ที่นำโอ่งขนาดใหญ่มาตั้งแทนกำแพงวัดและนำศาลพระภูมิที่ไปตะเวนเก็บจากข้างทางที่ชาวบ้านนำมาทิ้งมารีไซเคิลใหม่ให้สวยงาม ก่อนนำมาตั้งไว้ด้านบนโอ่ง ซึ่งหาดูไม่ได้ในที่อื่นๆ โดยนอกจากจะสวยงามและแปลกแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์จากโอ่งในการเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้อีกด้วย


พระอธิการสำอาง อภินันโท เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองนอกเปิดเผยว่า ทั้ง 3สิ่งเกิดจากความคิดของตนในการที่จะแฝงคติธรรมรวมถึงนำสิ่งของที่ไม่ใช้ประโยชน์มาทำให้ชาวบ้านดู เช่นกำแพงโอ่งศาลกระภูมิแทนที่เราจะทำกำแพงธรรมดาที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ เราก็นำโอ่งมาตั้งแทนและนำศาลพระภูมิที่ชาวบ้านนำมาทิ้งไว้ทั่วไปมาปรับปรุงและนำมาตั้งให้สวยงาม นอกจากเป็นกำแพงแล้ว ยังเป็นที่เก็บกักน้ำในหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี ส่วนหลังคาศาลาวิหารสักยันต์ ก็เป็นการใช้เงินของวัดที่มีอย่างจำกัดในการสร้างเสนาสนะของวัด ซึ่งหากไปทำหลังคาปูกระเบื้องต้องใช้เงินเป็นล้านๆ แต่ทำอย่างนี้ใช้เงินไปแค่ 3 แสน แถมยังเป็นจุดที่ให้คนเข้ามาสอบถามเพื่อที่จะได้เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า รวมถึงท้าวเวสสุวรรณขี่เมรุ ซึ่งเป็นคติธรรมว่า จะยากดีมีจนทุกคนก็ต้องอยูภายใต้วัฏจักรสังขาร มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย และก็ต้องมาใช้สถานที่เดียวกันหมด ซึ่งทั้ง 3 สิ่งมีที่นี่ที่เดียวในโลก


สุรชัย ผลจันทร์/อ่างทอง/089-6066364​​​​​​​​​

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com

Related posts