ททท.จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างเครือข่ายคนรักษ์ Local ผ่านคนในองค์กรด้วยกิจกรรม Thailand Local Big Fan

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เดินหน้าแผนพัฒนาเส้นทางสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำ ด้วยการพัฒนา…

Read More

ชมรมเต้นบาสโลบชุมชนซอย 39 ได้จัดกิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสุขภาพที่ดี (ชมคลิปคลิกๆ)

ชมรมเต้นบาสโลบชุมชนซอย 39 ได้จัดกิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสุ…

Read More

“บิ๊กอู๋” เผย อียูสนับสนุนไทยยกระดับการคุ้มครองสิทธิแรงงานภาคประมง

  รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเท…

Read More