จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี จัดแถลงข่าวเตรียมจัดงานวันสตรีสากล “สืบสานตามคำสอนพ่อ” 8 มีนาคม 2562 (ชมคลิป)

จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันท…

Read More

จังหวัดจันทบุรี เชิญผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ หาเสียงสร้างสรรค์ สามัคคี พร้อมขอบคุณที่เสียสละลงรับสมัครให้ประชาชนได้พิจารณาใช้สิทธิ

จังหวัดจันทบุรี เชิญผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ หาเสียงสร้างส…

Read More

จันทบุรี/ชมรมศิษย์เก่าแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จัดโครงการ “เดิน วิ่ง ปั่น พระจันทร์รออยู่” Walk Run Bike to the Shining Moon 2019 สมทบซื้ออุปกรณ์การแพทย์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง

จันทบุรี/ชมรมศิษย์เก่าแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จ…

Read More

กาชาดจังหวัดจันทบุรีร่วมกับ กศน.จัดฝึกอบรมวิทยากรยุวกาชาด เพื่อเผยแพร่หลักการกาชาด สร้างคนดี มีน้ำใจ ส่งเสริมความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ (ชมคลิป)

กาชาดจังหวัดจันทบุรีร่วมกับ กศน.จัดฝึกอบรมวิทยากรยุวกาชาด เพื่อเผยแพร่หลักการกาชาด สร้างคน…

Read More

นครนายก กอ.รมน.จังหวัดนครนายก จัดงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ชมคลิป)

กอ.รมน.จังหวัดนครนายก จัดงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ   ที่วัดดงละคร ตำบลดงละคร อำเ…

Read More