เชียงใหม่// นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดบุพพาราม 1 ใน 3 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ (ชมคลิป)

 

นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดบุพพาราม 1 ใน 3 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 6 เมษายน 2562 นี้

 

 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางไปสำรวจบ่อน้ำทิพย์ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปสำรวจบ่อน้ำทิพย์ ที่วัดบุพพาราม ถนนท่าแพ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งการสำรวจในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และให้การจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างสมพระเกียรติฯ ก่อนที่นายกรัฐมนตรี จะออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานกองบิน 41 เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ วัดบุพพาราม เดิมเป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 9 สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2040 มีบ่อน้ำอายุกว่า 500 ปี ซึ่งปัจจุบันมีการทำอิฐเป็นรั้ว ล้อมรอบ 8 เหลี่ยมอย่างสวยงาม สำหรับบ่อน้ำทิพย์แห่งนี้ ได้เคยนำน้ำไปถวายเป็นน้ำสรง และนำไปประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์พร้อมน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศ ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 ที่เป็นความปลื้มปิติของคณะสงฆ์และพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้นำน้ำทิพย์ไปเป็นน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกครั้งหนึ่ง

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่
ภาพ-ข่าว /สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Related posts