สตูล ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

สตูล ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2562   วันนี้1มี.ค.2…

Read More

นราธิวาส จัดโครงการนิเทศการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ

นราธิวาส จัดโครงการนิเทศการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส เพื่อ…

Read More

ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดบ้านต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม Sun Thailand 1/2562 (ชมคลิป)

ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดบ้านต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม Sun Thailand 1/2562   เมื่…

Read More

จังหวัดปทุมธานี จัด นิทรรศการ “บทบาทของประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562” (ชมคลิป)

จังหวัดปทุมธานี จัด นิทรรศการ “บทบาทของประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562”   เม…

Read More