ประกันสังคมแจงสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพเพื่อเป็นหลักประกันไปตลอดชีวิต

ประกันสังคมแจงสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพเพื่อเป็นหลักประกันไปตลอดชีวิต นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒ…

Read More

คณะสงฆ์อำเภอภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา -จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

คณะสงฆ์อำเภอภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา -จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ (“พร…

Read More

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส มอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและด้านความมั่นคงและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาชายแดน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส มอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและด้านคว…

Read More

ผู้ว่าสมุทรปราการ…แถลงข่าวส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าสมุทรปราการ…แถลงข่าวส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุ…

Read More

ลูกจ้างศูนย์ OOS ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหล้งถูกเลิกจ้างอย่างไม่มีเหตุผล (ชมคลิปคลิกๆ)

 ลูกจ้างศูนย์ OOS ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหล้งถูกเลิ…

Read More