สถาบันวิทยาลัยชุมชนจับมือกับมหาวิทยาลัยราชฎัชยะลาในการทำ MOU ความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกัน

  สถาบันวิทยาลัยชุมชนจับมือกับมหาวิทยาลัยราชฎัชยะลาในการทำ MOU ความร่วมมือทางวิชาการแ…

Read More

โรงเรียนบ้านโคกหาร สังกัด สพป. กระบี่ จัดกิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย เป็นผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งเดือน 5 เสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนมีรายได้เสริมระหว่างเรียน

โรงเรียนบ้านโคกหาร สังกัด สพป. กระบี่ จัดกิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย เป็นผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งเ…

Read More

ผู้ช่วยเลขาธิการ สอศ. ยกขอนแก่นโมเดล เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่าง สพฐ.และ สอศ. ในการจัด “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา”

ผู้ช่วยเลขาธิการ สอศ. ยกขอนแก่นโมเดล เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่าง สพฐ.และ สอศ. ในการจัด…

Read More

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาสุดเจ๋งทำงานเชิงรุก อบรมฟรีพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ (ชมคลิป)

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาสุดเจ๋งทำงานเชิงรุก อบรมฟรีพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ เข้าใจ เ…

Read More