ยลชัย จงจิระศิริ นายแพทย์ผู้อุทิศตนกว่าครึ่งชีวิตเพื่อประชาชน

 

ยลชัย จงจิระศิริ นายแพทย์ผู้อุทิศตนกว่าครึ่งชีวิตเพื่อประชาชน

 


​นายแพทย์ ท่านนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์อีกท่านหนึ่ง ที่ทรงคุณค่าในด้านต่างๆ มีผลงานที่ปรากฏอยู่เสมอๆทั้งด้านการบริหารและวิชาทางการแพทย์ ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เพื่อการพัฒนาองค์กรในส่วนที่ตนรับผิดชอบ โดยเฉพาะการจัดหาทุนงบประมาณเพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้เจ็บป่วยทุกรายที่มาพบแพทย์


​ที่ผ่านมา นายแพทย์ ยลชัย จงจิระศิริ ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในโรงพยาบาล สิรินธร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงโรงพยาบาล สิรินธร สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามในคำสั่งดังกล่าว
​ทั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ท่ามกลางการต้อนรับจากผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์แห่งนี้ ยังความปิติยินดีต่อ นายแพทย์ ยลชัย จงจิระศิริ เป็นอย่างยิ่ง


​ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายแพทย์ ยลชัย จงจิระศิริได้ทุ่มเทแรงกาย เพื่อพัฒนาองค์กรนั้นๆ ให้เป็นที่รู้จักของประชาชน กว่าครึ่งชีวิต นายแพทย์ผู้นี้ได้นำวิชาการทางการแพทย์ปัจจุบันประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เจ็บป่วยแต่ละราย ที่มีความหลากหลายของอาการแห่งโรคนั้นๆ ตลอดจนได้มองเห็นข้อจำกัดในด้านงบประมาณ จึงมักจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นเพื่อหารายได้เสริมในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม ของหน่วยงานที่ขาดแคลน จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการแพทย์และประชาชน ว่าเป็นนักพัฒนาและนายแพทย์ผู้อารีต่อผู้ด้อยโอกาส


​การเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงโรงพยาบาล สิรินธร ในครั้งนี้ จึงเป็นที่ประจักษ์กันดีว่าบุคคลใดตั้งมั่นทำความดีเสมอต้น เสมอปลายเช่นนี้ สมควรได้รับรางวัลที่สูงสุดและทรงคุณค่าแห่งชีวิต นายแพทย์ ยลชัย จงจิระศิริจึงเป็นบุคลากรทางการแพทย์อีกท่านหนึ่งที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นนายแพทย์ผู้เสียสละตนเพื่อประชาชน เสมอมา

​โกสินธ์ จินาอ่อน ภาพ
สายสัมพันธ์ โหลแก้ว​ รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com

Related posts