นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการพบปะประชาชน จ.สระบุรี

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการพบปะประชาชน จ.สระบุรี

 

 


วันนี้ ( 28 ม.ค. 62) ที่ศูนย์พฤกษศาสตร์พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการพบปะประชาชน และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสระบุรี พร้อมพบปะชาวบ้านและรับฟังปัญหาจากชาวบ้าน
โดยนายกรัฐมนตรี ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์พฤกษศาสตร์พุแค ซึ่งเป็นโครงการสวนป่าประชารัฐ ที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการใช้พื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่อนุรักษ์ที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมือง ให้ภาครัฐร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนดำเนินการในลักษณะของพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยก่อนหน้านี้ทางจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิกรรมเพื่อคืนความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในสวนพฤกษศาสตร์พุแค มาตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งใช้ชื่อกิจกรรมว่า “ตลาดในสวนชิมเพลิน เดินไพร และดนตรีในสวน” ซึ่งภายในลานมีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในลักษณะตลาดประชารัฐ โดยมีการนำเอาพืชผัก ผลไม้ และอาหารที่ถูกปรุงถูกสุขอนามัย นำมาขายให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมสวนพฤกษศาสตร์ อีกทั้งยังมีการจัดวงดนตรี จิตอาสา บรรเลงเพลงเบา ๆ เข้ากับบรรยากาศในการพักผ่อนและการเรียนรู้ธรรมชาติให้กับประชาชนและครอบครัว มีลานเครื่องเล่น ลานศิลป์
จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้เป็นสักขีพยานในการมอบ ส.ป.ก.4-01 ให้แก่เกษตรกร จำนวน 10 รายและมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนในลักษณะแปลงรวม พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โครงการจัดที่ดินทำกินชุมชน (คทช.)ของจังหวัดสระบุรี จำนวน 10 ราย กับพี่น้องเกษตรกรและพูดคุยกับพี่น้องประชาชน

สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลางพุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ได้รับการขนานนามทั้งจากคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงว่าเป็น “สวนสวรรค์” ซึ่งภายในเต็มไปด้วยดอกไม้ป่าสวยงาม แข่งกันออกดอกบานสะพรั่ง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้หายากต่าง ๆ โดยแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และวิจัย ขณะเดียวกันก็ยังเป็นสถานที่ที่คนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจไปกับบรรยากาศสวยงามของธรรมชาติอีกด้วย
ซึ่งกรมป่าไม้ ได้ริเริ่มดูแลรักษาและปรับปรุงสภาพป่าธรรมชาติ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 และได้เปิดการดำเนินการ ในรูปแบบของสวนพฤกษศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2493 โดยเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินมายังสวนพฤกษศาสตร์พุแค ได้ทรงปลูกต้นรัง และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาพร้อมกันทรงปลูกต้นทองกวาว และยังคงเจริญเติบโตตราบเท่าทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังมีพระราชวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ได้เคยเสด็จมาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์พุแคและทรงปลูกต้นไม้เอาไว้
ปัจจุบันมีพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของสวนพฤกษศาสตร์รวม 5,321 ไร่ พื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา มีลำห้วยพุแคผ่านกลางพื้นที่ มีภูเขาทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตก ระดับความสูง 70-90 เมตร ดินเป็นดินตะกอนและดินลูกรัง จากอิทธิพลของภูเขาหินปูนที่อยู่โดยรอบ ชั้นหน้าดินตื้น ความสมบูรณ์ต่ำ สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ มีจุดเด่นที่น่าสนใจคือสวนหิน

สวนรวมพันธุ์ไม้ที่ตั้งให้เป็นเกียรติแก่ผู้มีชื่อเสียงในประเทศไทย สวนรวมพันธุ์ไม้วงศ์ปาล์ม สวนสมุนไพรพรรณไม้ในสวน และภายในพื้นที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก มีความร่มรื่น มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และมีเส้นทางจักรยาน แต่ละปีมีผู้มาใช้ประโยชน์สวนพฤกษศาสตร์พุแค เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นป่าในเมือง จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ พฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี ซึ่งสวนพฤกษศาสตร์พุแค ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 1 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ระหว่างหลัก กม.ที่ 124-126 ทั้ง 2 ฝั่งของถนนห่างจากตัวจังหวัดสระบุรี 15 กม.
โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับให้ได้ ตอบสนองสองเรื่องสำคัญ คือ ความเท่าเทียมและเป็นธรรม ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขี้น สร้างโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย ดูแลพื้นทีทำกินให้กับพี่น้องประชาชน สร้างความเชื่อมโยง สร้างนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าโดยยึดความต้องการ ของพื้นที่เป็นหลัก และในปัจจุบันการค้าขายชายแดนดีขึ้น การท่องเที่ยวดีขึ้นรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น พร้อมเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคมนี้

จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมศูนย์ OTOP คอมแพล็กซ์ พุแค จ.สระบุรี พร้อมรับฟังแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ โรงเรียน OTOP ,ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ,ตลาดประชารัฐ และ OTOP Trader ตลาดสร้างสุขชุมชนร่วมสร้างจากนางนารีรัช อุทัยแสงสกุล ผู้จัดการศูนย์ฯ และเยี่ยมชมสินค้าโอทอปนวัตวิถีศูนย์ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตลาดหัวปลี บ้านพุแค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสระบุรี
ซึ่งการดำเนินการของศูนย์แห่งนี้ ถือเป็นหนึ่งต้นแบบของความสำเร็จ ในการส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการชุมชน และการพัฒนาทักษะ ตลอดจนการสร้างอัตลักษณ์และเสน่ห์ เพื่อดึงดูดความสนใจให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแวะช้อป แวะแชร์ สามารถตอบโจทย์โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน ตลอดจนเสริมแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

Related posts