นครนายก พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

วัดพราหมณี พระอารามหลวง จังหวัดนครนายก จัดพิธีพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2562

 


ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดพราหมณี พระอารามหลวง จังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2562 โดยทางวัดพราหมณี พระอารามหลวง ได้กำหนดให้มีการจัดพิธีทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ในเวลา 15 .30 น. พร้อมมีหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

 


ด้วยมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีมติ เห็นชอบกำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 28 ของทุกเดือน ในเวลา 15.30น. เพื่อให้พระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกรูป และวัดทุกวัดในราชอาณาจักรและในประเทศต่างๆทั่วโลกประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลฯ ในช่วงวันดังกล่าวแต่ละครั้งตามความเหมาะสม

สมบัติ เนินใหม่ ข่าว ปพิชญา เนินใหม่ ภาพ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts