พล.ร.อ บรรณวิทย์ ทำบุญ วันคล้ายวันเกิดยิ่งใหญ่ พร้อมวันครบรอบ 7 ปี ทีวี 13 สยามไทย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ที่วัดประสิทธิเวช คลอง 15  อำเภอ องครักษ์ นครนายก  “ พลเรือเอก บรรณวิทย์ ประธานบริษัทเสียงประชาชนไทย จำกัด ประกอบกิจการ “สถานีโทรทัศน์ ช่อง 13 สยามไทย ” ได้จัดให้มีการทำบุญ วันคล้ายวันเกิด พร้อมด้วยวันครบรอบ 7 ปี ของทีวีช่อง 13 สยามไทย ที่ได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ทีวีเสรี มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งบรรยากาศในงานมีการถ่ายทอดสดทาง ทีวี ช่อง 13 สยามไทย เพื่อให้ผู้ชมทางบ้านได้ติดตามตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมกันนี้ทีมข่าวรอบรั้วภูธร นำโดย นาย “ อภิรัฐ กุนกันชัย ผู้อำนวยการข่าวฯ นายโกสินธ์ จินาอ่อน บรรณาธิการข่าวฯ นำทีมงานข่าวฯ จากทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งผู้ที่ให้การสนับสนุนมาร่วม อวยพร ในครั้งนี้หลายร้อยท่าน ทางด้านของความบันเทิง “ เพชร บาวแดง ก็ได้นำศิลปินนักร้องนักดนตรีมาช่วยในงานนี้อย่างเต็มพิกัด


สำหรับ สถานีโทรทัศน์ช่อง 13 สยามไทย เป็นสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ที่ให้ความรู้และสาระ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมรายการทุกเพศทุกวัย มุ่งหวังเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชน พร้อมส่งเสริมสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ต่อสังคม ต่อชุมชน ต่อครอบครัวและตนเอง บนพื้นฐานแห่ง ศีลธรรมและจริยธรรม ภายใต้การดำเนินการของ บริษัทเสียงประชาชนไทย จำกัด มี พลเรือเอกบรรณวิทย์ เก่งเรียน ประธานบริหาร มีนายสมบูรณ์ ทองบุราณ เป็นผู้อำนวยการสถานี


** ชนพล ติบรรณ์ ทีมข่าวกอง บก.รายงาน

Related posts