จังหวัดสระบุรีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาร่มร่อนชิงแชมป์เอเชี่ยน-โอเซียนิก ครั้งที่1

จังหวัดสระบุรีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาร่มร่อนชิงแชมป์เอเชี่ยน-โอเซียนิก ครั้งที่1 โดยมี นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน อุปนายกสมาคมกีฬาทางอากาศ และการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมแถลงข่าว

สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และจังหวัดสระบุรี พลิกประวัติศาสตร์กีฬาทางอากาศ จัดการแข่งขันกีฬาทางอากาศ 2 รายการ ณ สนามกีฬาทางอากาศชั่วคราวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.วังม่วง จ.สระบุรี โดยรายการแรกเป็นการแข่งขันกีฬาร่มร่อนประเภทบินลงเป้าแม่นยำ ชิงแชมป์เอเชี่ยน-โอเชียนิก ครั้งที่1 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-12 เมษายน 2561 ทั้งนี้ พิธีเปิดการแข่งขัน จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 52คน จาก11ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้) ,สาธารณรัฐคาซัคสถาน,สาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศญี่ปุ่น , สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ,สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน, เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,ประเทศมองโกเลีย และประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน


สำหรับรายการที่สอง การแข่งขันกีฬาร่มบินชิงแชมป์โลก ครั้งที่10 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 6พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ พิธีเปิดการแข่งขัน จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นโดย ไปมีนักกีฬาร่มบินทีมชาติไทยและตัวแทนทีมจากประเทศต่างๆร่วมเข้าแข่งขันกว่า 120 คน อาทิ ตัวแทนทีมชาติจากรัฐกาตาร์ , สาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้) , ประเทศแคนนาดา, ประเทศญี่ปุ่น ,สาธารณรัฐอินเดีย , สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ,สาธารณรัฐเช็ก ,สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐโปแลนด์ ,ราชอาณาจักสเปน ,สหพันธรัฐรัสเซีย ,รวมถึงประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้


ทั้งนี้ทางสมาคมคาดหวังต้องการให้นักกีฬาได้มีประสบการณ์และเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะสูงขึ้น และเพื่อให้สนามกีฬาทางอากาศชั่วเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้เป็นที่ยอมรับและรับรองจากสหพันธ์กีฬาทางอากาศนานาชาติ (FAI) อีกทั้งเป็นภาคีหุ้นส่วนกับจังหวัสระบุรีอย่างยั่งยืนรวมถึงเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาร่มร่อนในเอเชี่ยน ครั้งที่ 18 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซียที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้

/ภาพข่าว/ดำรงค์  ชื่นจินดา สระบุรีรายงาน

Related posts