ปราจีนบุรี-องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานวันอบจ. ประจำปี 2561 (ชมคลิป)

ปราจีนบุรี-องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานวันอบจ. ประจำปี 2561   วันที่ 1 พ…

Read More

จังหวัดอำนาจเจริญต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561 พร้อมส่งเข้าสู่กรมกองต่างๆ ตามสังกัด

จังหวัดอำนาจเจริญต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561 พร้อมส่งเข้าสู่กรมกองต่างๆ ตามสังกั…

Read More

ผู้ว่าฯ จังหวัดอำนาจเจริญนำหัวหน้าส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญร่วมเคารพธงชาติ 08.00 น.สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย

ผู้ว่าฯ จังหวัดอำนาจเจริญนำหัวหน้าส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญร่วมเ…

Read More

แม่สะเรียงเตรียมให้การช่วยเหลือ ราษฏร 2 หมื่นกว่าคน 4 กลุ่มเป้าหมายยากไร้และด้อยโอกาส ที่คาดว่าจะประสบภัยหนาวในฤดูกาลนี้ (ชมคลิป)

ข่าวแม่สะเรียง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 แม่สะเรียงเตรียมให้การช่วยเหลือ ราษฏร 2 หมื่นกว่าคน…

Read More