จัดใหญ่ฮักกาฬสินธุ์เปิดหมู่บ้านโอทอปนวัตวิถีของดีบ้านฉัน

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์…

Read More

กระบี่ เปิดท่องเที่ยวสีเขียว ท่องเที่ยวฮาลาล อาหารสด สวรรค์สำหรับผู้สูงวัย โดนใจลูกหลาน” (ชมคลิปคลิกๆ )

กระบี่ เปิดท่องเที่ยวสีเขียว ท่องเที่ยวฮาลาล อาหารสด สวรรค์สำหรับผู้สูงวัย โดนใจลูกหลาน” &…

Read More

ชลบุรี  เสริมสร้างศักยภาพสมรรถนะเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน (ชมคลิปคลิกๆ )

ชลบุรี  เสริมสร้างศักยภาพสมรรถนะเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน   วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา0…

Read More

สระบุรี-จัดพิธีกล่าวถวายตอนรับและถวายเครื่องสักการะแด่พระเทพศาสนภิบาลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันฑ์ขับเคลื่อนในการใช้หลักธรรม

สระบุรี-จัดพิธีกล่าวถวายตอนรับและถวายเครื่องสักการะแด่พระเทพศาสนภิบาลโครงการสร้างความปรองด…

Read More