“ตามรอยพ่ออำเภอแม่สาย”โครงการปลูกป่าต้นน้ำเพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์และการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ต้นน้ำและสิ่งแวดล้อมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติประจำปี2561” (ชมคลิปคลิกๆ )

“ตามรอยพ่ออำเภอแม่สาย”โครงการปลูกป่าต้นน้ำเพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์และการด…

Read More

นักท่องเที่ยวและกลุ่มเกษตรกรนักเรียนนักศึกษา เข้าชม แหล่งเรียนรู้ ด้านการเกษตร สวนดามิยา (ชมคลิปคลิกๆ )

นักท่องเที่ยวและกลุ่มเกษตรกรนักเรียนนักศึกษา เข้าชม แหล่งเรียนรู้ ด้านการเกษตร สวนดามิยา แ…

Read More

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 ตรวจเยี่ยมสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัว (ชมคลิปคลิกๆ )

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 ตรวจเยี่ยมสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ พร้อมพบปะเยี่ย…

Read More

พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ ประธานเปิดโครงการและการลงนามบันทึกความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา” ระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ ประธานเปิดโครงการและการลงนามบันทึกความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมความปลอด…

Read More