จ.สระบุรีประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยเน้นย้ำทั้งมาตรการทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อป้องกันนมเสียหรือนมไม่ได้มาตรฐานอีก (ชมคลิปคลิกๆ )

จ.สระบุรีประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยเน้นย้ำทั้งมาตรการทั้งต้นทาง กลางทาง แล…

Read More

จ.สระบุรี อบรมเพิ่มประสิทธิภาพฝีมือด้านการช่างให้กับช่างท้องถิ่นและทหารช่างในการปฏิบัติงานตามโครงการ ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน (ชมคลิปคลิกๆ )

จ.สระบุรี อบรมเพิ่มประสิทธิภาพฝีมือด้านการช่างให้กับช่างท้องถิ่นและทหารช่างในการปฏิบัติงาน…

Read More

อธิบดีกรมควบคุมโรคชมกาฬสินธุ์ยังปลอดภัยปัญหาขยะอีเล็กทรอนิกส์ (ชมคลิปคลิกๆ )

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการแก้ไขปัญ…

Read More

ผู้บริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ…จัดโครงการ”รวมพลังปลูกป่า..รักษาผืนดิน”

ผู้บริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ…จัดโครงการ”รวมพลังปลูกป่า..รักษาผืนดิน” วันที่12 มิ.ย…

Read More

สพป.นม.1 สุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวัน ห้ามแจ้งล่วงหน้า ป้องกันการจัดฉาก ผู้บริหาร วอนขอ บิ๊กตู่ ปรับเพิ่มจาก 20 บาท ต่อหัว เป็น 25 บาท (ชมคลิปคลิกๆ )

สพป.นม.1 สุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวัน ห้ามแจ้งล่วงหน้า ป้องกันการจัดฉาก ผู้บริหาร วอนขอ บิ๊…

Read More