เทศบาลตำบลคลองขุด ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่คนพิการ ด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง (ชมคลิป)

เทศบาลตำบลคลองขุด ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่คนพิการ ด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง &nbs…

Read More

สัตหีบจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สัตหีบจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี…

Read More

อุบลฯ ฝัง DNA ปลูกจริยธรรม วินัย ไม่เอาทุจริต ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยการป้องกัน ปราบปราม

อุบลฯ ฝัง DNA ปลูกจริยธรรม วินัย ไม่เอาทุจริต ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้า…

Read More

กองทัพเรือ สร้างความสมานฉันท์เยาวชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยให้ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ (ชมคลิป)

กองทัพเรือ สร้างความสมานฉันท์เยาวชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยให้ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ…

Read More