องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ และปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ชมคลิป)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ และปลูกป่าเพื…

Read More

ชุมพร – โครงการฝึกอบรม เป็น สมาชิกอาสารักษาดินแดน อำเภอเมืองชุมพร ที่ 2 (ชมคลิป)

ชุมพร – โครงการฝึกอบรม เป็น สมาชิกอาสารักษาดินแดน อำเภอเมืองชุมพร ที่ 2   วันที่ 13 พ…

Read More

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”ตามแนวพระราชดำริ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”ตามแนวพระ…

Read More