ศรีสะเกษ เปิดบ้านนายฮ้อยโบราณอายุ 120 ปี เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ชมคลิปคลิกๆ)

 

ชาวบ้านสามขา อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ชูบ้านนายฮ้อยโบราณอายุ 120 ปี เป็นแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าชมพักค้างคืนแบบโฮมสเตย์

 

 

วันนี้ (23 ก.ย.61) ที่ลานอเนกประสงค์บ้านสามขา หมู่ 6 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ประชาชนชาวตำบลเสียว ร่วมในพิธีคับคั่ง นางพวงพะยอม ดาสันทัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวรายงาน

หลังพิธีเปิดประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ร่วมในงานได้นั่งรถไถพ่วงท้ายไปชมฐานท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ซึ่ง หนึ่งในฐานท่องเที่ยวนั้น ชาวบ้านสามขาได้ชูบ้านนายฮ้อยโบราณเป็นบ้านเลขที่ 1 บ้านสามขา หมู่ 6 ตำบลเสียว ซึ่งมีอายุได้กว่า 120 ปีแล้ว แต่ยังรักษาไว้จนสู่รุ่นหลาน มีสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยโบราณเก็บไว้ให้ได้ศึกษาเรียนรู้ โดยในปัจจุบันนี้ มีนายประยุร สุดใจ อายุ 48 ปี ซึ่งเป็นหลานของเจ้าของบ้านคนแรกซึ่งได้เสียชีวิตไปนานแล้ว ทุกวันนี้ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมและพักค้างคืนแบบโฮมสเตย์ด้วย

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมที่มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยกำหนดยุทธศาสตร์ดำเนินการภาคใต้ชื่อ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา กว่า 16 ปี โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เพื่อให้ขายได้ โดยการนำเอาสินค้าออกไปจำหน่ายนอกชุมชน แต่รายได้ส่วนใหญ่ตกไปอยู่กับผู้ประกอบการรายเดียวหรือกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น

รัฐบาลจึงได้อนุมัติงบประมาณให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นการผลักดินสินค้ารูปแบบใหม่ คือการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง นำเอาเสน่ห์ ภูมิปัญญาของชุมชน วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ดัดแปลงเป็นรายได้ โดยการดึงกำลังซื้อเข้าสู่ชุมชนผ่านนำท่องเที่ยว คนในชุมชนนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย รายได้กระจายอย่างทั่วถึง

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จึงได้จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพแกนนำชุมชนด้านการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน เพื่อนำเอาเสน่ห์ของชุมชนมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป

———————-
ฉัตรชัย พรหมมาศ/ศรีสะเกษ

Related posts