กรมการจัดหางาน ร่วมกับภาคเอกชน จัดมหกรรมนัดพบแรงงาน 2018 จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีประชาชนนับหมื่นคนพากันมาสมัครงาน ที่มีให้เลือกกว่า 5,500 อัตรา (ชมคลิปคลิกๆ )

กรมการจัดหางาน ร่วมกับภาคเอกชน จัดมหกรรมนัดพบแรงงาน 2018 จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีประชาชนนับหมื่นคนพากันมาสมัครงาน ที่มีให้เลือกกว่า 5,500 อัตรา

ที่ ลานอเนกประสงค์ อมตะซิตี้ ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมนัดพบแรงงาน 2018 จังหวัดชลบุรี ซึ่งกรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี จัดขึ้นร่วมกับทางอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ มีกิจกรรมการรับสมัครงานจากนายจ้าง/ สถานประกอบการ ตำแหน่งงานว่างกว่า 5,500 อัตรา

นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้แก่ การให้คำปรึกษาการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การให้คำปรึกษาด้านแรงงาน ตลอดจนการดูแลและคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน สิทธิประโยชน์จากระบบประกันสังคม การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน บูธโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การประกวดร้องเพลงและการจำหน่ายสินค้าชุมชน และมีจิตอาสา เข้าร่วมแจกอาหาร และเครื่องดื่ม ให้กับผู้มาสมัครงานอีกด้วย ซึ่งมีประชาชนสนใจเดินทางเข้าร่วมกว่า 1 หมื่นคน

รุ่งรัตน์0855032477

Related posts