มหกรรมสินค้าเกษตร ปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ชมคลิปคลิกๆ )

มหกรรมสินค้าเกษตร ปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตร ปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคสินค้าอาหารที่ปลอดจากสารพิษ ส่วนภายในงานมีการให้ความรู้เสริมอาชีพให้กับประชาชนที่มาเดินจับจ่ายสินค้าภายในศูนย์การค้า เช่น การทำสบู่สมุนไพร โดย น.ส.น้องนุช วันจะโปะ ผู้เชี่ยวชาญด้านสบู่สมุนไพร จากจังหวัดปทุมธานี และอาจารย์ละเอียด โอผล จากจังหวัดปทุมธานี สอนทำไข่เค็มอินทรีย์ ส่วนด้านอาจารย์พิมสิริ กัลวิชา สอนทำยาหม่องหอม และขนมไทย โดยมีประชาชนที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ด้านน.ส.พรพิมล เอี่ยมพินิจ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า

การจัดงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการตลาดและเปิดโอกาสให้สินค้าเกษตรของ 5 จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสระแก้ว, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครนายก และสมุทรปราการ ได้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพืชผัก ผลไม้ การประมง และการปศุสัตว์ ที่ล้วนเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญระดับประเทศ เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ มะพร้าวน้ำหอม มะยงชิด มะปรางหวาน ทุเรียน กุ้งเสียบ ปลาสลิด และสินค้าอื่นอีกมากมาย ขณะเดียวกันยังเป็นการเปิดช่องทางที่จำหน่ายใหม่ๆ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ที่ผลิตอาหารและสินค้าคุณภาพ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่ สำหรับงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง” จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts