“บิ๊กอู๋”ลงอุดรฯ ตรวจ OSS ย้ำ บริการสะดวก รวดเร็ว ยัน เอกสารครบ 1 ชม.แล้วเสร็จ

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่อุดรธานี ตรวจติดตามบรรยากาศการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ในระยะที่ 2 วันแรก กำชับเจ้าหน้าที่แจ้งให้นายจ้าง/แรงงานต่างด้าวไปดำเนินการตรวจพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ก่อนมาดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ ยืนยันแรงงานต่างด้าวมีเอกสารครบถ้วนดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ชม.

วันนี้ (23 เม.ย.61) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 65 หมู่ 1 ถ.รอบเมือง ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีมีแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ประมาณ 900 คน ในจำนวนนี้ได้มารายงานตัวและดำเนินการครบทุกขั้นตอนแล้วประมาณ 600 คน ยังเหลือเป้าหมายที่จะต้องดำเนินการกับแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. – 30 มิ.ย.61 จำนวน 384 คน แยกเป็น ลาว 295 คน เมียนมา 17 คน และกัมพูชา 72 คน

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ยังได้มอบแนวทางดำเนินการของศูนย์ OSS จ.อุดรธานี โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้นายจ้าง/แรงงานต่างด้าวไปดำเนินการตรวจพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติใช้เวลานาน และแรงงานชาวลาวส่วนใหญ่ไม่สะดวกที่จะไปพิสูจน์สัญชาติที่ศูนย์การค้า ไอที สแควร์ กรุงเทพฯ เนื่องจากแรงงานต่างด้าวชาวลาวไม่มีเอกสารแสดงตน จึงให้กลับไปพิสูจน์สัญชาติที่ประเทศต้นทางเพื่อทำเอกสารใหม่และสะดวกในการเดินทาง ก่อนที่จะกลับมาจัดทำทะเบียนประวัติให้ทันตามกำหนด โดยได้กำชับให้เจ้าที่ประสานแจ้งไปยังนายจ้าง/แรงงานต่างด้าว ผ่านสื่อออนไลน์ โทรศัพท์ติดต่อโดยตรง และติดตามไปยังสถานประกอบการในพื้นที่ หรือนายจ้างจะตรวจสอบการนัดหมายแรงงานต่างด้าวเข้าศูนย์ OSS ได้ที่ http://express.doe.go.th/

“วันนี้ได้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวได้รับความสะดวก โดยเฉพาะหากเอกสารครบถ้วนจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1 ชั่วโมง คาดว่าศูนย์ OSS อุดรธานีจะดำเนินการตามเป้าหมายแล้วเสร็จภายในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ” รมว.แรงงาน กล่าว
ในท้ายที่สุด

Related posts