ผู้ว่าฯกระบี่ติดตามการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ผู้ว่าฯกระบี่ติดตามการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 วันนี้ 31…

Read More

ประชาชนและแรงงานต่างด้าว แห่จับจ่ายซื้อของในตลอดคลองแงะก่อนปิดช่วงปีใหม่

ประชาชนและแรงงานต่างด้าว แห่จับจ่ายซื้อของในตลอดคลองแงะก่อนปิดช่วงปีใหม่ วันนี้ 31 ธันวาคม…

Read More

เจ้าหน้าที่ทหารร่วมจิตอาสา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ลำน้ำ คูคลอง “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา”

เจ้าหน้าที่ทหารร่วมจิตอาสา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ลำน้ำ คูคลอง “ประชารัฐร่วมใจ คลองสว…

Read More

สตูล ซุ้มอุโมงค์ไฟหลากสี สวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวแห่ถ่ายรูปหน้าเทศบาลคึกคัก

สตูล ซุ้มอุโมงค์ไฟหลากสี สวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวแห่ถ่ายรูปหน้าเทศบาลคึกคัก วันนี้ 31ธ.ค…

Read More