ไทยเมียมาจับมือหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล..สกัดกั้นยาเสพติด..ผู้ต้องหาหลบหนีคดีและสร้างเขื่อนผนังริมน้ำ??

ไทยเมียมาจับมือหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล..สกัดกั้นยาเสพติด..ผู้ต้องหาหลบหนีคดีและสร้างเขื่อนผน…

Read More

ชาวบ้านเดือด!จวกยับอยากให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ( ส.ต.ง.)เข้าตรวจสอบแขวงทางหลวงพิจิตรใช้งบ11ล้านบาทเศษอ้างปรับปรุงถนนแต่ทำแย่กว่าเก่า

ชาวบ้านเดือด!จวกยับอยากให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ( ส.ต.ง.)เข้าตรวจสอบแขวงทางหลวงพิจิตรใช้…

Read More

สตูล เผาทำลายไพ่และเครื่องเลื่อยยนต์ ของกลางในคดีที่สิ้นสุดแล้ว มูลค่ากว่า 5 แสนบาท

สตูล เผาทำลายไพ่และเครื่องเลื่อยยนต์ ของกลางในคดีที่สิ้นสุดแล้ว มูลค่ากว่า 5 แสนบาท วันที่…

Read More

อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบเงินและสิ่งของในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด”

อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบเงินและสิ่งของในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” เพื่อนำไปเป็นของรางวัลร้านก…

Read More